Nyttige informationer

Kære spiller og forældre!

Denne side skulle gerne give jer mulighed for at få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, som altid dukker op, når man er med i en klub. Hermed håber HKB, at I bliver bedre bekendt med forholdene i klubben, og føler jer mere hjemme.

Hvis du er ny i klubben, skulle den gerne være medvirkende til at give dig en god start. Vi kan naturligvis ikke svare på alt her. Din træner eller holdleder kan sikkert besvare øvrige spørgsmål.

Afdeling

Holdene er opdelt i en række afdelinger svarende til turnerings opdelingen under DBU Jylland.

Bestyrelse

Fodboldafdelingens bestyrelse består pt. af 6 medlemmer. Se medlemmerne her.

Børne- og ungdomspolitik

Det er klubbens røde tråd, som beskriver klubbens forventninger til træning, kamp, spillere, forældre mv.

Du kan læse mere om det her.

Klublokalet

Klublokalet i kælderen ved Agora er rammen om klublivet. Her kan man samles efter kampe, til forældre- og spillermøder.

Forsikring

HKB har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Trænere og ledere er - under "arbejde" for klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts Forbund. Yderligere information om aftalen kan findes på dif.dk. Forsikringen er et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkesforsikringer, som vi anbefaler at hvert enkelt medlem selv tegner.

Forventninger til forældre

Foreningen er baseret på indsatsen fra frivillige ledere og trænere. I ungdomsafdelingen er forældrenes indsats påkrævet. Man forpligtiger sig kun i det omfang, man selv ønsker.

Ind- og udmeldelse

Ved første fremmøde oplyses navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og fødselsdato til træneren eller holdlederen. Ved ændring i kontaktoplysninger gives besked til holdlederen. Nye medlemmer har altid en gratis prøvetid på 14 dage. Efter de 14 dage sender afdelingen indmeldelsesoplysningerne til den kontingentansvarlige, som er ansvarlig for medlemskartoteket.

Nye spillere må ikke spille en turneringskamp for HKB, før vi har spillerens DBU-spillercertifikat, hvis spilleren i indeværende eller nærmest foregående turneringsår har spillet i en anden klub. Vores kontingentopkræver sørger for at indhente spillercertifikatet, når afdelingen gør opmærksom på det.

Udmeldelser foretages skriftligt til din afdeling. Afdelingen undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner samt fremsender spillercertifikat, hvis det ønskes.

De 10 forældrebud
  1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det!
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn.
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang - positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om møder, opgaver og initiativer.
Trænere og holdledere

Vi er afhængige af, at der er forældre som vil være træner eller leder i klubben. Du behøver ikke andre forudsætninger for at deltage i klubbens liv, end lyst og engagement. Relevante kurser tilbydes. Kontakt dit barns afdeling hvis du vil høre om mulighederne.

Sæsoner

Udendørssæsonen går fra februar til og med november afhængig af årgang. Der spilles på 11-, 9-, 7-, 5- og 3-mandshold afhængigt af alder og niveau. I vintersæsonen trænes på vinterbanen bag skolen og i Agora, og der deltages ofte i indefodboldturneringer og stævner.

Kontingent

Skal betales rettidigt. Manglende betaling udelukker - som hovedregel - spilleren fra deltagelse i træning og kamp. Kontingentet skal betales online. Kontingentet er delt for udendørs- og indendørssæsonen.

Kørsel og vask

I børne- og ungdomsafdelingen udarbejder holdlederen for hvert hold et kampprogram, hvor kørsel og vask af spilletøjet er fordelt mellem forældrene. I mange afdelingerne skiftes man ligeledes til at tage lidt frugt med til kampene.