Børneattester

Børneattest

HKB ønsker at sikre vores børne- og ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Dernæst benytter HKB sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili. Det er ene og alene anmeldelse eller dom for pædofili, der undersøges for.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Det er lovpligtigt at indhente børneattester

I børneattestloven står der, at alle, som beskæftiger personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, skal indhente børneattester.

Flere idrætsforeninger indhenter ikke de lovpligtige børneattester og begrunder lovbruddet med, at de kender ungdomstrænerne og -lederne på forhånd. Den begrundelse accepteres ikke.

Danmarks Idræts-Forbund understreger, at det er ulovligt ikke at indhente børneattester, når der tilknyttes nye ungdomstrænere og -ledere. Brydes loven, kan foreningen imødese sanktioner.

Det er IKKE muligt at afstå fra at give skriftlig samtykkeerklæring til at HKB kan søge oplysninger på de pågældende i registret. Nægtes dette vil man ikke længere kunne være træner eller leder i HKB.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før HKB må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Yderligere information/spørgsmål - kontakt bestyrelsen.